|  
  |  
Türkçe

Aİle Ve Mİras Hukuku

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
  • Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı
  • Nafaka ve tazminat davaları
  • Velayet davaları
  • Almanya mahkemelerince verilmiş boşanma kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfiz işlemlerini takip etmek
  • Miras ve veraset davaları