|  
  |  
Türkçe

İş Hukuku

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • İş sözleşmelerinin feshi
  • İş Hukuku Davaları
  • İş sözleşmelerinin feshine karşı işe iade davası
  • Deneme süreli iş
  • Tazminat & Haklar