|  
  |  
Türkçe

Marka ve Rekabet Hukuku

  • Marka tescili, takibi ve itiraz
  • faydalı model başvuruları
  • Rekabet davaları
  • Fikri ve Sınaî Mülkiyet